Konkursil osalev klass

  • Oleme rõõmsameelsed ja uudishimulikud õppijad.
  • Väärtustame ümbritsevat elukeskkonda ja seal elavaid liike.
  • Soovime teadmisi omandada aktiivse tegevuse käigus looduses.
  • Kokkupuude loodusega aitab luua hea teadmistepagasi.
  • Kui me õpime loodust hästi tundma, tekib meie vahel sõprus – sõpru ju ikka hoitakse!

Konkurss