Kirivere Kool

110 õpilasega Kirivere kool asub Põhja-Viljandimaal. Me peame lugu Eesti ja paikkonna kultuuripärandist ja väärtustame läbi õppe- ja huvitegevuse tervislikke eluviise.

Konkursil osalev klass

Kokandusring

Meie kooli kokandusring on tegelikult päris uus ja värske – alustasime selle aasta veebruaris. Seega olekski põnev kohe meie oskused proovile panna. Tahtmist ja indu on meie kokandushuvilistel palju, mistõttu usun, et saame ülesannetega hästi hakkama.
Kokandusringist võtavad osa õpilased 5.-9. klassidest.