rimi retsepti meistriklass logo

Konkursireeglid ja -tingimused

 1. “Rimi meistriklass 2019” on Eesti põhikoolide klassidele ja huvikoolidele, -ringidele ning -klubidele suunatud võistlus, millega pööratakse tähelepanu Eesti laste tasakaalustatud toitumisele.
 2. Konkurss kestab 01.02–30.05.2019.
 3. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud konkursi Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik konkursi Korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning kõigile konkursil osalejatele kohustuslikud.
 4. Konkursi peaeesmärgiks on tõsta ühiskonna teadvust laste tasakaalustatud. toitumisest ja tervislikest valikutest. Konkursil osalevate klasside (edaspidi: osalejad) eesmärgiks on erinevate retseptide tegemise kaudu õppida tasakaalustatud toitumise ning toiduvalmistamise kohta.
 5. Konkursil saavad osaleda Eesti üldhariduskoolide alg- ja põhikooliastme klassid ja huvi- ning hobiringide ja/või klubide grupid. Igast koolist või klubist saab konkursil osaleda vaid üks, kooli/klubi esindama valitud, klass. Klassi või huvigrupi liikmete minimaalne või maksimaalne arv pole Korraldaja poolt ette määratud.
 6. Konkursi Korraldajaks on Rimi Eesti Food AS, registreerimiskood: 10263574 (edaspidi ka Korraldaja).
 7. Võistlusliku konkursi käigus täidavad osalejad igakuiseid ülesandeid ning esitavad need oma avalikul konkursi internetiprofiilil. Esitatud ülesannete hulgast valib Korraldaja ja publik iga kuu oma lemmikud, kes osalevad mais 2019 peaauhinna loosimises.
 8. Konkursi peaauhinnaks on 1000€ suurune rahaline preemia klassitegevuste (nt. ekskursiooni, õppevahendite) tarbeks; teine koht saab auhinnaks 800 EUR ja kolmas koht 500 EUR.
 9. Esimese, teise ja kolmanda koha selgitab välja konkursi Korraldajapoolne žürii kõigi finaali pääsenud osalejate vahel.
 10. Lisa- või eriauhindade jagamise osas jätab Korraldaja endale õiguse otsustada nende välja andmise või jagamise konkursi käigus.
 11. Konkursil osaleja poolt konkursi korraldamise tingimuste eiramise või konkursi Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (konkursi Korraldajal ei õnnestu osalejaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud konkursi Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja konkursil osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 12. Konkursi Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada konkurss ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu, konkursireeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kodulehel eestilapsed.ee/rimi ja saates kirja osalejate kontaktaadressidele.
 13. Kõik pretensioonid seoses konkursi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult konkursi Korraldaja esindajale e-maili meistriklass@laecwador.ee
 14. Konkursi lisainfo asub interneti aadressil eestilapsed.ee/rimi .
 15. Konkursi Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest konkursi kodulehel.
 16. Konkursil osaleja nõustub konkursil osalemisega enda isikuandmete töötlemisega konkursil toodud eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele.

Konkursi käik:

 1. Konkursil “Rimi meistriklass” osalemiseks on vaja oma osalus registreerida konkursi veebi lehel eestilapsed.ee/rimi .
 2. Osalejateks võivad olla alg- ja põhikoolide klassid ja huvikoolide ning -klubide grupid. Igast koolist, huvikoolist või -klubist saab konkursil osaleda üks klass või grupp, mis esindab tervet kooli või klubi konkursil.
 3. Klassi või grupi registreerijaks peab olema täisealine inimene, soovitavalt klassijuhataja, juhendaja või treener, kellest saab konkursi vältel kontaktisik Korraldaja ja osaleja vahel.
 4. Registreerimisel tuleb teada anda oma kooli nimi; klassijuhataja, juhendaja, treeneri või huvijuhi kontakt; oma grupi või klassi lühitutvustus; oma kooli või klubi lühitutvustus. Samuti tuleb kinnitada, et registreerija on tutvunud konkursi tingimuste ja reeglitega.
 5. Registreerimine lõppeb 28.02.2019 .
 6. Esimesele 100-le registreerijale saadab Korraldaja Rimi kinkekaardi väärtuses 20 EUR. Kinkekaarti on võimalik kasutada retseptide tegemiseks vajalike toiduainete ostmiseks.
 7. Konkurss koosneb kolmest etapist. Igas etapis tuleb osalejal esitada üks retsept etteantud teemal, sh selle juhend, lühikirjeldus ja pilt või/ja video. Retsept ja pildimaterjalid tuleb üles laadida konkursilehel eestilapsed.ee/rimi. Iga etapp kestab ühe kalendrikuu (veebruar, märts ja aprill 2019) ning igal kuul selgitatakse välja kolm parimat ülesandesooritust.
 8. Ülesanded on välja töötatud nii, et neid on võimalik sooritada kooli ruumides, häirimata igapäevast õppetööd.
 9. Ülesanded on: 1) 01.02.–28.02.19 toit bataadist; 2) 01.03.–31.03.19 toit kalast või mereannist ; 3) 01.04.–30.04.19 toit banaanist.
 10. Ülesanded ja nende esitamise kord edastatakse osalejale pärast registreerimist e-kirjaga.
 11. Kuu parimad ülesandesooritajad valitakse välja Korraldaja ja publiku poolt, st et omalt poolt valib kuu parimad sooritused Korraldaja (kaks osalejat) ning publiku kuulemmik (üks osaleja) selgitatakse välja kampaanialehel toimuva “Like/Meeldib” tulemuste alusel.
 12. Korraldaja poolt koosneb žürii Rimi 3 esindajast ja Agentuur La Ecwador 2 esindajast. Igale kuu jooksul laekunud tööle antakse hindeid 10 palli süsteemis ja kaks kõige suurema punktisummaga tööd saavad edasi finaali.
 13. Publiku lemmik selgub hääletusperioodil antud Like/Meeldib reaktsioonide arvu põhjal osaleja kuu ülesande lehel. Finaalikoha pälvib klass, kes kogub hääletusperioodi jooksul kõige rohkem hääli. Finaalikoha pälvib üks hääletusperioodi jooksul kõige rohkem hääli kogunud klass. Hääletusperiood kestab järgneva kalendrikuu teisest kuupäevast seitsmenda kuupäeva kella 12.00-ni. Näiteks veebruari ülesannete poolt on võimalik hääli anda 2. märtsist kuni 7.märtsi keskpäevani. NB! Arvesse lähevad vaid need Like/Meeldib reaktsioonid, mis on antud hääletusperioodi ajal.
 14. Igal osalejal on võimalik oma ülesande lahendust jagada ka sotsiaalmeedias ning kutsuda oma sõpru ja koolikaaslaseid hääletama. Kusjuures “Like/Meeldib” reaktsioonide arvu arvestatakse ainult käimasoleva kuu ülesande postituse raames, st et iga kalendrikuu esimesel päeval alustavad osaslejad uuesti null “Like/Meeldib” reaktsioonide arvust.
 15. Iga kuu parimad ülesandesooritajad pääsevad edasi finaali. Üks ja sama klass võib ka mitmel kuul finaali pääseda, st et finaalis osaleb klass rohkem kui ühe retseptiga, mis suurendab võiduvõimalust.
 16. Konkursi Korraldaja tasub auhindadelt kõik ettenähtud riiklikud maksud.

Võitjate väljaselgitamine:

 1. Peavõitjad selgitatakse välja pärast viimase konkursitööde saabumist ja vahevõitjate väljaselgitamist (15.05.19).
 2. Peavõitjad valib välja konkursi žürii, hinnates töid 10 palli süsteemis. Kolm kõige enam punkte saanud klassi, saavad vastavalt punktide arvule esimese, teise või kolmanda koha.
 3. Peavõitjad kuulutatakse välja mai keskel toimuval kampaania kokkuvõtval üritusel, mis toimub hiljemalt 30.05.19.
 4. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 5. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kampaania läbiviijale, Agentuur La Ecwadorile aadressil meistriklass@laecwador.ee