Heimtali Põhikool

Heimtali Põhikool on avatud õpikeskkond, mis pöörab ka suurt rõhku mitteformaalsele haridusele. Soovime, et iga õpilane leiaks endale põneva hobi, mis aitaks kaasa iseenda tundma õppimisele ja erinevate meelte avardamisele. Heimtali mõisa koolis õpib 147 õpilast ning aktiivselt toimib 22 huviringi.

Konkursil osalev klass

Toitlustus/etiketi ring

Oleme Heimtali Põhikooli II ja III kooliastme õpilased, kelle kireks on kokkamine. Soovime oma häid ideid jagada kogu Eestimaaga ning inspireerida noori köögikultuuri võimalustega tutvuma.