Tartu Katoliku Hariduskeskus

Konkursil osalev klass

8A klass

Oleme Tartu Katoliku Kooli 8A klass. Soovime kandideerida, et klassiga rohkem koos aega veeta ja koos toitu valmistada.