Mari-Liis Mänd: Laps ei täna sind internetti pandud piinliku foto eest!

eestilapsed-laptop-arvuti

eestilapsed-laptop-arvutiUue meedia kasutamine annab tohutud võimalused erinevateks suhtlusviisideks, samas ka võimaluse olla haavatum. Oleme lasteabitelefoni 116111 töös märganud, et lapsevanemad ei taju ohte ja vahel ka sobilikkuse piiri, mida ikkagi oma lapsest “kogu maailmaga” jagada.

Ühed väga aktiivsed internetikasutajad ja selles meediumis kajastajad on noored vanemad. Nende rõõmuks ja uhkuseks on pidevalt anda väga detailset ülevaadet selle kohta, millega nad parasjagu tegelevad, millega nende laps tegeleb, kus nad asuvad, milliseid emotsioone kogevad. Muu hulgas lisatakse sinna juurde ka pilte teistest pereliikmetest. Tihti on nendeks väikelapsed, kusjuures paljudel piltidel on last kujutatud paljastatud kehaga. See kõik on väga avalik ning põhimõtteliselt kättesaadav igaühele. Vaevalt vanemad väga tihti küsivad, eriti väikelaste käest, kas lapsed tahavad olla nendes postitustes, piltidel, videotes, olles kõigile nähtavad.

Kord internetti postitatu jääb sinna alles ning seega omavad praegused väikelapsed juba enne isiklikku meediavahendite kasutamist digitaalset jalajälge. Seda „tänu” oma vanematele. Kas praegused vannitamised, potilkäimised, pudrused hommikusöögid teevad tulevase teismelise õnnelikuks, kui kunagi riputatud postitusi avastavad tema eakaaslased ja postitatu hakkab elama korraga uut elu virtuaalmaailmas? Ka lastel on oma privaatsus, mida tuleb austada ja millega tuleb arvestada. Eeskätt peaksid ja saavadki seda privaatsust kaitsta lapsevanemad ise.

Vanemate käitumine on eeskujuks lastele, sama kehtib ka internetikäitumisele. Oluline on jälgida, mida ja kuidas laps netis teeb ning kasutab. Samuti tuleks korrata interneti kasutamise reegleid, sest sellega antakse lastele arusaam, mida uut meediat kasutades teha võib ning mida mitte. Noored ja teismelised, kes on internetis väga aktiivsed, peavad aduma ja teadma, et postitatu salvestub sinna ning ainult enda profiililt postituse kustutamine ei kaota seda veebist.

Ohukohtadeks on enda asukohast pidev avalik teadaandmine. Samuti tihe piltide postitamine valimatutest situatsioonidest, üritustest ja poosidest. See kõik loob paratamatult avaliku kuvandi noorest ning seda võivad näha ka õpetajad, vanemad, tulevased tööandjad. Ka siin tuleb arvestada ja austada teiste privaatsust ning valimatult sõprade, tuttavate täägimine postitusse võib tekitada palju pahameelt.

Seega on oluline mõelda, mida ja kuidas internetis kajastada. Postita targalt!

Tänase postituse autor Mari-Liis Mänd on Lasteabitelefoni 11611 projektijutht.

JÄTA OMA VASTUSES

Please enter your comment!
Please enter your name here