Head kombed on hea elu vundamendiks. Intervjuu etiketisalongi õpetajaga Erika Kolbakov

Hiljuti jäi mulle telesaates silma esimese klassi koolipoiss, kes teatas seal, et laupäeviti käib ta etiketikoolis. Jäin mõtlema, et küll tal on toredad lapsevanemad ja küll on ikka tõeliselt vahva, et selline kool on olemas. Huvitav, kuidas nad sellise kooli leidsid?! Kuklasse jäi seejuures tiksuma kahjutunne sellest, et mina omal ajal enda lapsele ei olnud taibanud otsida sellist koolitust, mis tagaks talle head kombed kogu eluks.

Esimesteks eeskujudeks on lastele ikka oma vanemad, kellelt õpitakse elementaarseid viisakusreegleid. Suuremaks kasvades tuleb juurde aina uusi situatsioone ja suhteid, mille osas peab tunnetama, kuidas oleks kõige õigem käituda. Kõike ette näha on lapsevanematel raske. Võime vaid edastada sõnumi, et viisakus meeldib kõikidele kaasinimestele. Olen veendunud, et detailsemaid käitumisreegleid ja etiketti tundes on lapsel kindlasti palju enesekindlam tunne, kuidas tulevastes eluolukordades edukamalt hakkama saada.

Hea kokkusattumise läbi jõudis etiketikooli teema minu juurde tagasi. Märkasin sotsiaalmeediast, et minu head tuttavad käisid oma noorhärradega restoranis Gloria ja märksõnadeks oli seejuures etikett. Sealt edasi oli vaid sammuke sinnani, et pöörduda intervjuusooviga Etiketisalongi juhendaja ja sertifitseeritud etiketiõpetaja Erika Kolbakovi poole.

Kuidas te jõudsite äratundmiseni, et valdkond, milles soovite tegutseda, on seotud etiketiga?

See on mul olnud läbi elu väga loomulikult arenenud teekond: üks asi viis teiseni, iga eelnev tööalane kokkupuude oli nagu ettevalmistus minu tulevaseks südamelähedaseks tööks. Jõudsin etiketi juurde juba palju aastaid tagasi. Minu eelnev professionaalne taust on hotelli- ja restoranimajandusest. Kui töötasin Pärnus Villa Ammende hotellis selle algusaastatel, siis puutusin oma igapäevatöös kokku kõrgetasemeliste vastuvõttude ning ürituste korraldamisega – see nõudis teadmisi etiketist ja protokollist. Juba tookord hakati mind väljaspool päevatööd kutsuma seltskondadele ja koolidesse oma teadmisi jagama. 13 aastat tagasi väikese lapsega pikemalt kodus olles sain aru, et soovin oma professionaalset elu jätkata just etiketi vallas. Hakkasin selle süvendatud õppeks võimalusi otsima. Ettevalmistused olid pikad ja põhjalikud.

Millistes õppeasutustes on võimalik etiketti süvendatult õppida? Milline on teie õpingute käik?

Eestis selleks võimalus puudub. Etiketikoole on üle ilma erinevaid ja kuna minu soov oli siin edasi anda tänapäeva Euroopas ühtselt mõistetavat klassikalist etiketti, siis olin pikalt otsingutel, et leida õiged ja tõsiseltvõetavad kanalid. Inglismaa on sel alal üks maailma juhtivaid ja Londonis käiakse üle ilma etiketti ja elegantsust õppimas. Mina olen nüüdseks Londonis läbinud mitmeid seltskonna- ja ärietiketi programme ning leidnud endale toetavad õpetajad, kelle juures käin igal aastal end täiendamas ja värskendamas. Mind on seal väga hästi vastu võetud ja siinsest väikesest Eestist sinna seltskonda kuulumine on suur au, rääkimata sellega kaasnevast võimalusest külastada suursuguseid või lausa kuninglikke kohti ja üritusi.

Mis tõukas looma Etiketisalongi? Kas selles pakutavat õpetust vajavad eelkõige äriettevõtted või eraisikud?

Etiketisalong on loodud soovist pakkuda etiketiõpet kõigile huvilistele: nii eraisikutele kui ka äriettevõtetele, nii lastele kui ka täiskasvanutele. Jaanuaris algab Etiketisalongi seitsmes tegevusaasta ja huvi etiketiõppe vastu on aina kasvanud. Oma klientidega suheldes on näha, et inimesed püüdlevad üha rohkem väärtuste ja kvaliteedi poole.

Teile on südamelähedane pühendumus just laste ja noorte etiketile …

Algne suund oligi laste etiketil, nähes ühiskonnas selle järele kasvavat vajadust. Lapsed vajavad baasteadmisi headest normidest ja teistest lugupidamisest. Kindlasti mängis selles valikus alguses oma rolli ka mu enda väike laps. Lastele annan teadmisi edasi vastavalt nende vanusele. Lapsed on ühed tänuväärsemad ja siiramad kliendid ja nendega on suur rõõm töötada. Kuid oluline osa minu tööst on ka äri- ja seltskonnaetiketi õpetamine täiskasvanutele ja ettevõtetele. Olen loonud omanäolised seltskonnaetiketi salongiõhtud (sh Inglise kellaviietee) ja populaarsed lauakommmete ja restoranietiketi üritused otse restoranis nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Kas arvate, et üldhariduskoolides peaksid olema õppeainena ka etiketitunnid?

Kindlasti oleks see lastele ja noortele suuresti abiks ning annaks võimaluse õppida etiketti ka neil lastel, kelle vanematel puuduvad teadmised või võimalused selles osas neid suunata. Noortelt ei saa kogemuste puudumise tõttu oodata alati korrektset käitumist ja nad vajavad suunamist. Need noored, kelle sotsiaalsed oskused on hästi arenenud ja etiketitundmine on nende jaoks normaalseks hea käitumise osaks, paistavad rohkem silma ja saavad ka tulevikus paremini hakkama. Minu teada siiski ei ole koolide õppeprogrammis spetsiaalseid etiketitunde, aga on palju tublisid õpetajaid, kes lapsi ka selles osas suunavad ja õpetavad. Ma teen paljude üldhariduskoolidega koostööd ja õpetajad näevad suurt vajadust selle järele – nii ongi paljud neist leidnud tee minu juurde. On koole, kellega on olnud juba aastatepikkune toimiv koostöö.

Kas esmajoones peaks hea kasvatus tulema koduse eeskuju abil? Emalt tütrele ja isalt pojale antavad käitumisreeglid … Milles peamiselt oodatakse teie abi ja kogemusi etiketitundides?

Hea eeskuju on üks paremaid viise lapse käitumise suunamiseks, kuna laps vaatab ja jäljendab eelkõige oma vanemaid. Usun, et vanemad peaksid alustama kombeõpetusega juba maast madalast ja jätkama seni, kuni nende järeltulijad on lahkunud pesast. See vajab samamoodi praktiseerimist nagu klaverimäng, tennis või jalgpall. Üldist viisakust saab vanem kodus kindlasti õpetada, aga etikett on midagi rohkemat kui tänan ja palun, tere ja head aega. Minu kui etiketiõpetaja tööks jäävad lisaks elementaarse viisakuse õpetamisele ka peenemad nüansid. Siin on palju, mida vanemad ja õpetajad ei pruugigi teada. Enamik minu juurde jõudvatest lastest on väga intelligentsetest peredest, kus väärtushinnangud on paigas ja viisakuse põhialused omandatud, kuid nüüd soovitakse anda oma lastele teadmisi ka etiketist. Head kombed peaks tulema kodust, lasteaia- ja kooliõpetajad saavad peresid selles osas siiski vaid toetada. Ka mina etiketiõpetajana ei kasvata, vaid annan edasi teadmisi ja juhiseid, kuidas eri eluolukordades viisakalt, enesekindlalt ja edukalt hakkama saada. Näiteks õpetan, millised on teretamise või tutvustamise reeglid, kuidas luua head esmamuljet, kuidas ja millal kellegi poole pöörduda, milliseid viisakusväljendeid kasutada või millist riietust vastavalt üritusele valida, lauakombeid ja palju muud.

Mida varem laps alustab, seda paremini kõik kinnistub ja saab tema igapäevaseks normaalseks käitumise osaks.

Milline on erinevus viisakusreeglites ja etiketis? Kas viisakus ja etiketitundmine peavad kasvama alateadvusesse?

Üks asi on head kombed ja teine etikett. Head kombed on see, kuidas me käitume, etikett aga annab juhised ja oskused. Näitlik ülepingutatud viisakus on ebaloomulik ja hoopis tähtsam kui etiketireegleid peast teada on oskus neid loominguliselt kasutada. Etikett annab suuna ja nüüd peab olema tarkust igas olukorras õige käitumisviis valida.

Milliseid kursusi teie Etiketisalong lastele pakub ja kui vanad on sinna oodatud?

Lapsi ootame üldjuhul alates kuuendast eluaastast ja pakume nii individuaal- kui ka grupiõpet. Teemad on suhtlemisest kuni välimuse ja lauakommeteni välja. Lähemalt saab tutvuda kodulehel www.etiketisalong.com.

Teie juurde kursustele saabuvad lapsed, kellel on tahe õppida etiketireegleid. Kui palju on aga tajutav, et üldjoontes hakkab ühiskond siiski suunduma selle poole, et on sugudevaheline võrdsus ja pole piire poisi ja tüdruku vahel? Mis on teie arvamus Soome näitest, kus sooviti sisse viia reegel, et koolides ei tohiks enam sõnu „poiss“ ja „tüdruk“ kasutada?

Mina seda oma töös ei ole tajunud. Tüdrukud on ikka tüdrukud ja poisid on poisid. Naine ja mees on võrdselt väärtuslikud ja täiuslikud oma erinevustes. Naine võiks olla austatud naisena, mees mehena ja minu kliendid seda sugudevahelist suhtlust õppida just soovivadki. Etikett teeb naisest daami ja mehest härrasmehe. Küll aga on ärietikett see, mis ei rõhuta sugu, vaid positsiooni.

Mida saab laps etiketikursustel osalemisest oma eluks kaasa?

Läbi etiketiõppe tõuseb eneseusk, enesekindlus, mis omakorda aitab luua vajalikke sidemeid ümbritseva maailmaga. Haritud, enesekindlatel ja etiketti tundvatel inimestel on elus võimalusi ja valikuid rohkem. Etiketiõpe aitab olla tähelepanelikum teiste suhtes ja seda paremini saab juhtida ka oma reaktsioone. Lapsed saavad teadmise, et väärikalt käituda on lugupidav ja teistest hooliv ning see omakorda on heade suhete alus, mis soodustab edukat ühiskondlikku koostoimimist. Kui inimene ei pea muret tundma, kuidas mingis olukorras käituda, saab ta tunda end vabalt. Need teadmised on lapse tulevikuks hindamatu väärtusega.

Head kombed on hea elu vundamendiks!

JÄTA OMA VASTUSES

Please enter your comment!
Please enter your name here